લેલૂંટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લેલૂંટ

વિશેષણ

 • 1

  લેવા લૂંટવાની છૂટ હોય એવું; નધણિયાતું.

 • 2

  લખલૂટ; અતિશય.

મૂળ

લેવું+લૂંટવું

લેલૂટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લેલૂટ

વિશેષણ

 • 1

  લેવા લૂંટવાની છૂટ હોય એવું; નધણિયાતું.

 • 2

  લખલૂટ; અતિશય.

મૂળ

લેવું+લૂંટવું