લૂલી હલાવ્યા કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લૂલી હલાવ્યા કરવી

  • 1

    માત્ર મોઢેથી કહેવું-બોલવું (કશું કરવું પડ્યા વિના).

  • 2

    હા-હાં કહ્યા કરવું.