લૂલી હલાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લૂલી હલાવવી

 • 1

  બોલવું.

 • 2

  લાભમાં બોલવું; ભલામણ કરવી.

લૂલી હલાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લૂલી હલાવવી

 • 1

  માત્ર મોઢેથી કહેવું-બોલવું (કશું કરવું પડ્યા વિના).

 • 2

  હા-હાં કહ્યા કરવું.