ગુજરાતી

માં લૂલી હલાવવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લૂલી હલાવવી1લૂલી હલાવવી2

લૂલી હલાવવી1

 • 1

  બોલવું.

 • 2

  લાભમાં બોલવું; ભલામણ કરવી.

ગુજરાતી

માં લૂલી હલાવવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લૂલી હલાવવી1લૂલી હલાવવી2

લૂલી હલાવવી2

 • 1

  માત્ર મોઢેથી કહેવું-બોલવું (કશું કરવું પડ્યા વિના).

 • 2

  હા-હાં કહ્યા કરવું.