લળી લળીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લળી લળીને

  • 1

    નીચા નમી નમીને.