લવંગિયું મરચું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લવંગિયું મરચું

  • 1

    લવંગ જેવું નાનું પણ તીખું-જોરદાર.