લવરીએ ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લવરીએ ચડવું

  • 1

    ગમે તેમ વગર વિચાર્યે બોલ્યા કરવું; બકવું; લવારો કર્યા કરવો.