લવી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લવી જવું

  • 1

    બેદરકારીમાં રહસ્ય કહી દેવું.

  • 2

    ગમે તેમ બોલી નાખવું.