લસર લસર ચાટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લસર લસર ચાટવું

  • 1

    જીભના લસરકા કરીને ચાટવું.