લસલસાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લસલસાટ

અવ્યય

  • 1

    ઘસઘસાટ.

  • 2

    લસલસ.