લાઇન દોરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાઇન દોરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જકાત લેવાની હદની લીટી કે મર્યાદા (લાઇનદોરી નાંખવી, લાઇનદોરી મૂકવી).