ગુજરાતી

માં લાઇબ્રરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લાઇબ્રરી1લાઇબ્રેરી2

લાઇબ્રરી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પુસ્તકાલય.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી

માં લાઇબ્રરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લાઇબ્રરી1લાઇબ્રેરી2

લાઇબ્રેરી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પુસ્તકાલય.

મૂળ

इं.