લાકડાની તલવારે લડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાકડાની તલવારે લડવું

  • 1

    પૂરતાં સાધન વિના લડવું.

  • 2

    એવી રીતે ખોટો આડંબર કરી વ્યવહાર ચલાવ્યે રાખવો.