લાકડાનો લાડુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાકડાનો લાડુ

  • 1

    મુશ્કેલ કામ કે બાબત; લોઢાના ચણા.