લાકડાં સંકોરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાકડાં સંકોરવાં

  • 1

    ખોટી ઉશ્કેરણી કરવી; શાંત પડેલી લડાઈને પાછી જગાવવી.