લાકડી રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાકડી રાખવી

  • 1

    લાકડી પાસે રાખવી.

  • 2

    માર મારવાની તૈયારી રાખવી.