લાકડું પેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાકડું પેસવું

  • 1

    લાગો, કર કે હંમેશા નડે એવો રિવાજ ઘુસાડી દેવો.

  • 2

    આડખીલી ઊભી કરવી.