લાકડે બંધાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાકડે બંધાવું

  • 1

    લગ્નથી જોડાવું; તે રીતે વળગવું.