લાખ ટકાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાખ ટકાનું

  • 1

    ભારે કીમતી કે અગત્યનું.