લાખે લેખાં લેવાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાખે લેખાં લેવાવાં

  • 1

    લાખોની લેવડદેવડ કરવી.

  • 2

    મોટી મોટી વાત થવી (કટાક્ષમાં).