લાગબિંદુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાગબિંદુ

નપુંસક લિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    જ્યાં બળ લગાડાય તે બિંદુ; 'પોઇન્ટ ઑફ એપ્લિકેશન'.