લાગ્યોભાગ્યો દિવાળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાગ્યોભાગ્યો દિવાળી

  • 1

    નફો થાઓ કે નુકસાન, કામ તો કરવું જ.