લાગ્યું ફોડી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાગ્યું ફોડી લેવું

  • 1

    માથે પડેલું ભોગવવું.