લાગો ઘાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાગો ઘાલવો

  • 1

    વેરો દાખલ કરવો; હકસાઈ લેવાનો રિવાજ દાખલ કરવો.