લાગુ રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાગુ રહેવું

  • 1

    વળગ્યા રહેવું.

  • 2

    પાછળ પાછળ જવું.