લાગુ રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાગુ રાખવું

  • 1

    પાછળ પાછળ જતું વળગેલું રાખવું.