લાઘવગ્રંથિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાઘવગ્રંથિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પોતે લઘુ-નાનું કે ઊતરતું છે, એવી મનમાં ગાંઠ વળે તે ભાવ; લઘુભાવ; નાનમ; 'ઇન્ફિયૉરિટી કૉમ્પ્લેક્સ'.