લાડુભટ્ટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાડુભટ્ટ

  • 1

    લાડુપ્રિય કે આહારપ્રિય નાલાયક કે જાડો બ્રાહ્મણ.