લાડવો ખાવાનું કામ નથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાડવો ખાવાનું કામ નથી

  • 1

    સહેલું ને સુતરું કામ નથી.