લાડવો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાડવો ખાવો

  • 1

    ફાયદો કાઢવો-મેળવવો.