લાડવો જમવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાડવો જમવો

  • 1

    ફાયદો કાઢવો-મેળવવો.