લાડ પહોંચવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાડ પહોંચવાં

  • 1

    લાડ બહુ થયાં-હવે બસ કરો (એ અર્થમાં).