લાડ પહોંચાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાડ પહોંચાડવાં

  • 1

    ખબર લઈ નાખવી; ખૂબ ધમકાવવું કે મારવું.