લાત ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાત ખાવી

  • 1

    લાતનો પ્રહાર સહન કરવો.

  • 2

    નુકસાન થવું.