લાત વાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાત વાગવી

  • 1

    લાતનો પ્રહાર સહન કરવો.

  • 2

    નુકસાન થવું.