લાપટઝાપટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાપટઝાપટ

  • 1

    ધોલધાપટ; થોડો ઘણો માર-ધમકી (લાપટઝાપટ કરવી).