લાપોટઝાપોટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાપોટઝાપોટ

  • 1

    ધોલધાપટ; થોડો ઘણો માર-ધમકી (લાપોટઝાપોટ કરવી).