ગુજરાતી

માં લાબીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લાબી1લાંબી2લાંબી3લાંબી4

લાબી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  લાપી; સફેદો અને બેલતેલની બનાવેલી લૂગદી; લાંપી; લાંબી.

મૂળ

સર૰ म. लांबी

ગુજરાતી

માં લાબીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લાબી1લાંબી2લાંબી3લાંબી4

લાંબી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  યાદદાસ્ત.

 • 2

  સ્મૃતિ; ફામ.

મૂળ

'લાંબું' પરથી

ગુજરાતી

માં લાબીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લાબી1લાંબી2લાંબી3લાંબી4

લાંબી3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  લાંબ; યાદદાસ્ત.

 • 2

  સ્મૃતિ; ફામ.

 • 3

  લાપી.

ગુજરાતી

માં લાબીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લાબી1લાંબી2લાંબી3લાંબી4

લાંબી4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સફેદો અને બેલતેલની બનાવેલી લૂગદી; લાપી.

મૂળ

સર૰ म. लांबी