લાંબી ખેંચવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાંબી ખેંચવી

  • 1

    સોડ તાણીને સૂઈ જવું; ઘસઘસાટ ઊંઘવું.

  • 2

    મરી જવું.