લાંબી જીભ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાંબી જીભ

  • 1

    વાચાળતા; બહુબોલાપણું.