લાંબી નિદ્રા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાંબી નિદ્રા

  • 1

    મૃત્યુ.