લાંબી લેખણે લખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાંબી લેખણે લખવું

  • 1

    મોટો વેપાર ખેડવો.

  • 2

    પરોણો લઈ બળદ હાંકવો.