લાંબી સોડે સૂવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાંબી સોડે સૂવું

  • 1

    મરી જવું.