લાંબો વિચાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાંબો વિચાર

  • 1

    દૂરનાં પરિણામોનો ખ્યાલ.