લાંબો હાથ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાંબો હાથ કરવો

 • 1

  મદદ કરવી કે માગવી.

 • 2

  ભીખ માગવી.

 • 3

  લાંચ લેવી.

 • 4

  અડચણ નાખવી.