લાંબું ચાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાંબું ચાલવું

  • 1

    લંબાવું; લાંબો વખત ચાલુ રહેવું.

  • 2

    ઘણા દિવસ નભવું.