લાંબું પિંગળ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાંબું પિંગળ કરવું

  • 1

    વધારી વધારીને કહેવું.