લાંબે હાથ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાંબે હાથ

  • 1

    હાથ લંબાવીને; હાથોહાથ કરીને.