લાભ તે સવાયાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાભ તે સવાયાં

  • 1

    'સવાયો નફો થજો' એવા ભાવની વેપારીઓની શુભેચ્છાદર્શક ઉક્તિ.