લાભ ન કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાભ ન કરવા

  • 1

    પહેલી ધારણની જેમ બધી ધારણો મોટે મને ભરી ઉડાવી ન દેવું.