લાલચડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાલચડી

સ્ત્રીલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો લોભલાલચ (લાલિત્યવાચક); પ્રીતિ.